วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

02: พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโชภาพนี้โดยท่าน ดร.นนต์
แทรกข้อความและตัวยันต์โดยผม IT Man