วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พุทธศิลป์แห่งภูดานไห โดยองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช


ขอนอบน้อม กราบ กราบ กราบ 
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
องค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ด้วยเศียรเกล้า
ข้าพระพุทธเจ้า IT Man/28.11.2555