วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

"พรปีใหม่ ๒๕๕๘"

  

ทุกข์ใดใดจงสิ้น อันตรธาน
ทั้งหมู่ผองภัยพาล ผ่านพ้น
สุขเกษมยั่งยืนนาน ถ้วนทั่ว ชนผอง
พบแต่สิ่งดีล้น แต่นี้ นิรันดร์

องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอนอบน้อมกราบ กราบ กราบ รับพร
สาธุ สาธุ สาธุ

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ฉลาดแต่ขาดคุณธรรม

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันนี้วันพระ : น้อมรับธรรมะจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิเลสเปรียบเหมือนยาพิษ

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปากกับใจ

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

111: องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เดินธุดงค์ธรรมยาตราไปพระพุทธบาทสี่รอย


เช้าวันนี้ที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 06:01 น. : องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ได้ออกเดินธุดงค์ธรรมยาตราโดยทางเท้า เพื่อน้อมบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมนมัสการพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตามธรรมเนียมที่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติสืบต่อกันมา

โดยผ่านเส้นทางดังนี้ : จากกาฬสินธุ์ - อุดรธานี - หนองบัวลำภู - เลย - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - ลำปาง - ลำพูน - เชียงใหม่ - แม่ริม - พระพุทธบาทสี่รอย

หากญาติธรรมที่มีจิตศรัทธาร่วมเดินธุดงค์ติดตามองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ก็โปรดรอฟังข่าวจากคุณแม่ชม ซึ่งสามารถขออนุญาตติดตามได้ตามความสะดวก แต่ต้องยึดถือตามกฏระเบียบที่องค์ท่านกำหนดไว้เบื้องต้นคือ

• สวมชุดสีขาว : ชาย ห้ามใส่หมวก / หญิง ใส่หมวกไหมพรมสีขาวได้เท่านั้น
• สะบายย่ามสำภาระ (ห้ามเดินตัวเปล่า) , รองเท้า : อนุญาตให้ใช้แบบหุ้มส้นได้
• ขณะเดิน : ห้ามพูดคุยกัน , ห้ามซื้อน้ำตามริมทาง
• ระยะทาง : ไกลประมาณเกือบพัน (1,000) กิโลเมตร
• ถ้ามีญาติโยมติดตามคาดว่าน่าจะเดินได้ประมาณวันละ 30 กม. (ปกติองค์ท่านเดินได้ประมาณ 50 กม.ต่อวัน)
• ระยะเวลา : คาดว่าน่าจะแรมเดือนจึงจักถึงพระพุทธบาทสี่รอย

จึงขอนอบน้อมกราบ กราบ กราบ โมทนาสาธุ สาธุ สาธุ กับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์
ขอโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ กับคณะผู้ติดตาม ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตตลอดเส้นทางธรรมยาตรามา ณ โอกาสนี้

(ภาพที่นักรบธรรมทางกุฉินารายณ์ส่งมาให้ร่วมโมทนาสาธุ)