วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

84: องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช โปรดอาศรมโอภาโส


สมเด็จองค์ปฐมบรมพุทธไตรยโลกนารถศรีโอภาสนฤนารถบ่พิตร
องค์พระพุทธประธานอาศรมธรรมโอภาโส


องค์พ่อแม่ครูอาจารย์นั่งแผ่เมตตาอธิษฐานจิตโปรดญาติโยมที่มาร่วมพิธีเปิดอาศรมธรรมโอภาโส
มุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์อุบาสกทองทิพย์ โอภาโส
และพิธีประสิทธิ์ยันต์รัดประคดปราบมารหลวงปู่พระอุปคุตเถระเจ้า โดยท่านอาจารย์ อุบาสกทองทิพย์ โอภาโส
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2556 ตรงกับวันมาฆะบูชา 56


ท่านอาจารย์ทองทิพย์น้อมถวายคฑาพญานาคแด่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์อธิษฐานจิต
ก่อนอัญเชิญขึ้นพิธีประสิทธิ์ยันต์รัดประคดปราบมารหลวงปู่พระอุปคุตเถระเจ้าแด่ลูกศิษย์ทั้งหลาย

องค์พ่อแม่ครูอาจารย์มอบคฑาพยานาคแด่ท่านอาจารย์ทองทิพย์ ท่านอาจารย์ทูลขึ้นเหนือเศียรเกล้า
ภาพนี้ช่างงดงามยิ่งนัก ในความเมตตาที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์มีต่อท่านอาจารย์ทองทิพย์
และความที่ท่านอาจารย์ทองทิพย์มีในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช

ภาพนี้จักไม่ลืมเลือนไปจากใจของข้าพเจ้า สาธุ สาธุ สาธุ

ท่านอาจารย์อัญเชิญขึ้นประกอบพิธีฯ